Logam berharga seperti Emas dan Perak sering dirujuk sebagai aset selamat amanah utama semasa zaman pergolakan politik, ekonomi dan pasaran. Oleh kerana itu, ramai pelabur berpengalaman memegang sekurang-kurangnya beberapa bahagian portfolio mereka dalam logam berharga.