ในตลาดการเงิน การซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถให้โอกาสลงทุนบนความได้เปรียบระหว่างผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ในฐานะที่เป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์สามารถควบคุมการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว, มีประสิทธิภาพและทันสมัย ท่านสามารถสัมผัสโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนี้โดยซื้อขายคู่สกุลเงินที่เป็นที่นิยม 62 สกุลเงินกับ Tickmill