โลหะมีค่าเช่นทองและเงินมักเรียกกันว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน – มีความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนที่มีประสบการณ์จำนวนมากจึงจัดสรรการลงทุนบางส่วนในโลหะมีค่าเสมอ