Hãy giao dịch trái phiếu chính phủ với yêu cầu tỷ lệ ký quỹ thấp, tận dụng được mức độ an toàn và ổn định của các kho trái phiếu chính phủ.