Chỉ số chứng khoán CFD giúp bạn truy cập vào một loạt các thị trường mới. Khi giao dịch chỉ số chứng khoán CFD, bạn có thể đa dạng hoá chiến lược giao dịch của mình cũng như tận dụng các cơ hội khác nhau trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Chỉ số chứng khoán CFD của chúng tôi không có dấu hiệu ẩn, không có báo giá lại và có nhiều lựa chọn bao gồm 15 chỉ số chứng khoán quốc tế lớn.